Age management

Age management är ett samlingsbegrepp för olika åtgärder för att bevara ett ungt utseende och hälsa i så hög ålder som möjligt. Age management-begreppet rör sig i gränslandet mellan medicin, livsstil och estetik. Age management kan således handla om allt från biomedicin till plastikkirurgi.

Hur åldrandeprocessen sker är ännu inte klarlagt, men vi har idag kunskap om hur många olika åldersrelaterade sjukdomar kan förebyggas, liksom hur vi på naturlig och artificiell väg kan påverka hur vi ser ut. Inom age management kan bland annat följande områden räknas:

  • individanpassad (genbaserad) medicin och kost
  • epigenetik (förståelsen för hur våra gener samverkar med vår miljö och hur man kan aktivera och avaktivera vissa gener för att leva ett friskt liv längre)
  • mikroflora (framför allt bakterier i mage/tarm men även på vår hud)
  • hormonförändringar över tiden och hur dessa kan förebyggas
  • hjärt-/kärlhälsa
  • motion
  • cancersjukdomar
  • skönhet (hudhälsa, plastikkirurgi, mikro-invasiva terapier såsom botox, fillers och laserbehandlingar)

Resveratrol och age management

En substans som har fått särskild uppmärksamhet inom forskarvärlden under senare år är resveratrol, en polyfenol (växtkemikalie) som finns i bland annat rödvin. Resveratrol har visat sig kunna påverka flera olika områden inom age management, utan eller med endast marginella bieffekter. Resveratrol är ett av få ämnen som har visats kunna förlänga livslängden hos ett flertal organismer i labbförsök, liksom har visats kunna förebygga åldersrelaterade sjukdomar. I studier har man även kunnat öka livslängden hos hudens celler. Resveratrol har därmed potentialen att inte bara få oss att leva längre, utan även att se yngre ut.

Resveratrol kan hålla oss unga genom att aktivera sirtuinsystemet

Exakt hur resveratrol fugerar vet man inte ännu men en delförklaring till varför resveratrol kan påverka så många olika tillstånd i kroppen tros vara dess påverkan på det så kallade sirtuinsystemet. Sirtuiner är en slags gener som aktiveras vid biologisk stress. När sirtuiner aktiveras förbättras cellernas ämnesomsättning och deras livslängd ökar. Därmed förbättras även vår egen förmåga att överleva. Eftersom resveratrol aktiverar sirtuiner kan ett ökat intag av resveratrol troligen förebygga och mildra åldersrelaterade sjukdomar. Då sirtuiner även finns i hudens celler kan resveratrol antagligen även att få oss att se yngre och friskare ut.

Resveratrol aktiverar kroppens antioxidativa skydd

En annan effekt hos resveratrol är dess antioxidativa förmåga. Resveratrol motverkar oxidation, det vill säga att cellerna rostar, och därmed åldras i förtid. Oxidativa processer förekommer hela tiden i kroppen i och med cellernas energiprocess. Vid oxidation bildas restprodukter, fria radikaler, som kan skada kroppens celler. Resveratrol fungerar både i sig självt som en antioxidant, men framför allt förbättrar den kroppens eget antioxidativa skydd. Ett överskott av fria radikaler tros ligga bakom, eller vara bidragande orsak, till många olika sjukdomar. Ett bristande antioxidativt skydd kan även påskynda hudens åldrande och utseende.

Sammanfattningsvis kan resveratrol vara en effektiv komponent i en age management-strategi.