Resveratrol – upptag via huden

Resveratrol är en naturlig så kallad polyfenol, en typ av kemikalie som skapas av växter. Resveratrol har fått mycket uppmärksamhet senaste decenniet. I tusentals kliniska studier har resveratrol visats förbättra tillståndet vid olika sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatism och andra inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, demens och olika cancerformer.

Växter tillverkar polyfenoler och andra kemikalier för att skydda sig mot insektsangrepp, UV-strålning, bakterier, svamp och virus. När vi äter av dessa växter kommer vi att få samma skyddande effekt. Polyfenoler såsom resveratrol triggar våra gener att skapa friskare och mer långlivade celler, vilket resulterar i bättre allmänhälsa och ökad motståndskraft mot olika sjukdomar. De gener som växtkemikalierna påverkar kallas sirtuiner. Forskning på sirtuiner och på samverkan mellan miljö och genetik har gett upphov till ett nytt forskningsområde – epigenetik.

Upptag i huden via mikropartiklar och plåster

När man kliniskt har jämfört olika sorters naturliga ämnen som kan påverka sirtuiner, och ge oss extra bra skydd mot olika sjukdomar, så har resveratrol varit det ämne som har visat sig ha mest effekt. En utmaning är emellertid att resveratrol snabbt bryts ner i matspjälkningssystemet. Den effekt man får på celler i provrör (in vitro) är därför svår att återskapa hos djur och människor (in vivo) eftersom en mycket liten del av resveratrolet når blodbanan. Mindre än 1% av det resveratrol som intagits oralt når ut i blodet. Därför har man börjat undersöka andra sätt att tillför kroppen resveratrol, där man undgår den nedbrytning som sker i tarmarna. Ett sätt att tillföra resveratrol är genom huden.

Det finns två metoder för att tillföra resveratrol via huden – via plåster eller i mikropartiklar i en hudkräm. Framför allt har man testat effekten för olika typer av hudcancer. Man får då en lokal verkan av resveratrol istället för en systemverkan på hela kroppen. De tekniker man använt, plåster och mikropartiklar, syftar till att skapa en time-release–effekt. Det vill säga en fördröjning av tillförseln över tid för att säkerställa att effekten blir lokal och påverkar cancerösa hudceller, istället för att spridas i hela kroppen.

Resveratrol kan motverka hudcancer och förtidigt åldrande

Vid lokal verkan på huden har resveratrol en förebyggande effekt mot skador från UV-ljus och förtidigt åldrande. Resveratrol förebygger flera olika typer av hudcancer såsom aktinisk keratos och malignt melanom. Resveratrol fungerar även i kombination med sedvanlig cancerbehandling och kan öka effekten av medicineringen och förhindra den resistens mot cellgifter som cancerceller kan utveckla.

Vad som inte undersökts är om tillförsel via huden är effektivt för systemverkan, det vill säga för att uppnå en effekt i hela kroppen, för att exempelvis påverka blodtryck och blodsocker, reumatism och demens. Huden är en mycket effektiv barriär. För systemverkan och direkt upptag i kroppen är andra tekniker troligtvis effektivare såsom upptag via munslemhinnan.