Resveratrol och träning

Man har ännu inte gjort så många studier som mäter sambandet mellan intag av resveratrol och träningsresultat hos människor. I en studie på unga friska män kunde man konstatera att intag av resveratrol (500mg/dag) ökade skelettmuskulaturens oxidationskapacitet i mitokondrierna med 40% jämfört med placebo. Vad det innebär är att mitokondrierna, som fungerar som cellernas energimotorer, kunde oxidera näringsämnen 40% bättre och därmed förse muskelcellerna med mer energi. Med mer energi ökar muskelkapaciteten och uthålligheten. Man skulle således kunna likna effekten med doping. Skillnaden jämfört med dopingklassade medel är att resveratrol är icke-toxiskt, även i mycket höga nivåer. De sidoeffekter man har noterat är lätta mag- och tarmbesvär.

Neutraceuticals, resveratrol och doping

Neutraceuticals är naturliga ämnen som används i så pass höga doser att de har en så kallad terapeutisk verkan, det vill säga, en verkan som kan liknas vid de effekter som läkemedel ger. Neutraceuticals används allt mer inom elitidrott och även av vanliga motionärer. De bildar en slags gråzon mellan kosttillskott i för kroppen normala nivåer, såsom ett dagsbehov av en viss mineral eller vitamin, och dopingklassade medel. Många neutraceuticals har visats kunna öka prestationen. Till dessa preparat kan räknas bland annat kreatin och extrema nivåer av näringsämnen, liksom olika sorters antioxidanter.

Resveratrol är inte en steroid

Resveratrol är en så kallad polyfenol och inte en steroid. Steroider är en sorts lipider (fetter). Till steroiderna räknas steroidhormoner såsom kolesterol, kortison och könshormoner. Resveratrol kan emellertid i viss mån ha en hormonpåverkande effekt. Bland annat har man kunnat se att resveratrol har en dämpande effekt på östrogen och kan därför verka förebyggande mot bröstcancer och andra cancerformer kopplade till hög östrogenhalt. Av samma anledning bör man för säkerhets skull undvika att ta resveratrol om man är gravid.

Resveratrol – en filtigt studerad neutraceutical

Ett ämne som studerats flitigt de senaste åren är polyfenolen resveratrol. Resveratrol återfinns i flera olika växter, i blåbär, tranbär, blast av jordnöt och i vindruvsskal och i rött vin. Resveratrol har en antioxidativ verkan och stimulerar även kroppens eget antioxidativa skydd. Antioxidanter neutraliserar fria radikaler, restprodukter som bildas av cellernas energiprocess och som har en skadlig effekt på kroppens vävnader.

Resveratrol har främst studerats i sin förmåga att förbättra tillståndet inom det så kallade metabola syndromet, vilket innefattar olika sorters symptom såsom högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma och diabetes. Resveratrol triggar igång ett stressförsvar hos våra celler. Cellerna stimuleras att fungera bättre, de blir friskare, cancerösa processer hämmas och energiproduktionen förbättras. Denna stimulans, som sker på genetisk nivå, ger utslag på kroppen i stort som blir friskare och mer motståndskraftig mot olika välfärdssjukdomar.