Resveratrol förbättrar minnet

Med åldern tenderar vi att få sämre minne och vår kognitiva förmåga försämras. Det finns flera olika förklaringar till dessa neurodegenerativa processer: Ökade blodsockernivåer, försämrad insulinkänslighet liksom ökad plackbildning i hjärnans vävnader försämrar blodflödet och därmed hjärnans funktion. Hjärnan blir inflammerad och ökar i volym vilket åter förhindrar blodflöde och kognitiv funktion.

Icke metaboliserat socker orsakar en process som kallas glycation på engelska (det finns ännu inte en svensk benämning). Vid glycation bildas så kallade AGE:s, Advanced Glycation End products, där sockermolekyler bildar hårda strukturer tillsammans med proteiner. Även detta har man sett påverkar hjärnans och hela kroppens funktion. Vävnaderna blir mindre elastiska, förlorar sin funktion och degenererar. Glycation förstör även vävnader i hjärnan.

Resveratrol förbättrar flera parametrar som påverkar vårt minne

En strategi för att bevara minneskapaciteten intakt i högre ålder är således att genom exempelvis olika livsstilsförändringar förbättra de symptom som brukar räknas till det metabola syndromet – bukfetma, insulinresistens, högt blodtryck och diabetes typ 2.

Det är framför allt vårt korttidsminne som försämras med åldern. Korttidsminnet är förlagt till hippocampus, en del av hjärnan som även styr vår förmåga att skapa nya minnen.

Ett ämne som i flera studier har visats förbättra minnet är resveratrol, en naturlig substans som finns i bland annat blåbär, choklad och framför allt i vindruvsskal och i rödvin. Resveratrol påverkar våra gener som om de vore utsatta för mild stress. Denna typ av stresspåverkan stärker våra cellers försvar och funktion liksom deras livslängd. Då cellernas överlevnadsförmåga och funktion förbättras, påverkar det även vår hälsa i stort. I tusentals studier på resveratrol har man kunnat se en mängd förbättringar av olika sjukdomstillstånd, i allt från diabetes och Alzheimers sjukdom till friskare hud och förebyggande av olika sorters cancer.

Resveratrol och studier på minne och kognition

Man har även testat huruvida resveratrol kan förbättra minnet. Framför allt har man sett flera olika förbättringar i hjärnans funktion i djurstudier, där inflammation, blodsockerkontroll, plackbildning och blodflöde förbättrades. Under senare år har man även gjort studier på människor. Bland annat har man gjort ett försök med äldre överviktiga män, som under ett halvårs tid tog 200mg resveratrol dagligen. Efter ett halvår jämförde man deras värden med en likvärdig grupp som hade fått en placeboprodukt. Förbättringar kunde noteras i flera korrelerade mätvärden:

  • en grupp som fått resveratrol klarade av minnestest bättre, där testet gick ut på att minnas ett visst antal ord efter 30 minuter (det vill säga ett test av korttidsminnet).
  • Samma grupp visade även bättre funktion i hippocampus, vilket mättes med hjälp av MRI – magnetisk resonanstomografi som skapar en bild av olika organ, vilket är till hjälp för diagnosticering av funktion och sjukdomar hos olika organ.
  • Hos resveratrolgruppen mätte man ett lägre värde av glykosylerat hemoglobin i hippocampus. Glykolyserat hemogloblin mäts för att ta reda på blodsockerhalten. Detta indikerar alltså att resveratrolgruppen hade lägre genomsnittligt blodsocker under testperioden.