Resveratrol kan förlänga livslängden på kroppens celler

Resveratrol tillhör en grupp ämnen som brukar benämnas STAC:s – Sirtuin Activating Compounds, ämnen som aktiverar sirtuiner.

Sirtuiner är en typ av gener som stärker cellernas försvarsmekanismer mot biologisk stress, mot till exempel näringsbrist, toxiner och UV-strålning. När sirtuiner aktiveras kommer kroppens celler att fokusera på överlevnad snarare än på fortplantning. Cellers livslängd ökar, celldöd minskar, både uppkomst och nybildning av cancerceller hämmas, insulinkänsligheten ökar, oxidation av LDL kolesterol minskar för att bara nämna några få biologiska processer som påverkas.

Read more

Resveratol – en polyfenol med skyddande verkan

Resveratrol är en så kallad polyfenol, ett naturligt ämne som förekommer i många olika växter men som mest rikligt i skalet på vindruvor.

Polyfenoler är växtkemikaler som ofta fungerar som antioxidanter. De förhindrar oxidation, det vill säga rostningsprocesser i levande organismer, genom deras förmåga att neutralisera så kallade fria radikaler. Fria radikaler är mycket reaktiva molekyler som snabbt kan skada kroppens celler och påskynda åldrandet hos kroppens olika vävnader.

Read more

Resveratrol kan förlänga livslängden på kroppens celler

Resveratrol tillhör en grupp ämnen som brukar benämnas STAC:s – Sirtuin Activating Compounds, ämnen som aktiverar sirtuiner.

Sirtuiner är en typ av gener som stärker cellernas försvarsmekanismer mot biologisk stress, mot till exempel näringsbrist, toxiner och UV-strålning. När sirtuiner aktiveras kommer kroppens celler att fokusera på överlevnad snarare än på fortplantning. Cellers livslängd ökar, celldöd minskar, både uppkomst och nybildning av cancerceller hämmas, insulinkänsligheten ökar, oxidation av LDL kolesterol minskar för att bara nämna några få biologiska processer som påverkas.

Read more

Resveratrol – ungdomens källa?

Resveratrol har fått alltmer uppmärksamhet under de senaste åren, framför allt på grund av dess förmåga att förebygga och behandla en lång rad sjukdomstillstånd. Allt från hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes, cancer och Alzheimer till solskadad hud och övervikt är tillstånd som man har kunnat påverka med resveratrol i kliniska studier.

Läs mer

Forskning om resveratrol

Resveratrol är en polyfenol, en sorts växtkemikalie, som finns i en rad olika växter. Likt andra polyfenoler har resveratrol en skyddande verkan för växten, mot exempelvis svampangrepp och andra patogener liksom mot oxidation. Resveratrol finns i många olika bär och örter men framför allt i vindruvsskal och i rödvin.

Läs mer

Resveratrol och den franska paradoxen

Den franska paradoxen är ett begrepp som myntades under 80-talet, då epidemiologiska studier visade att befolkningen i södra Frankrike har låg dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, trots ett högt innehåll av mättat fett i kosten.

Läs mer