Resveratrol och diabetes

Enligt American Diabetes Association (amerikanska diabetesförbundet) kommer en av tre amerikaner att ha diabetes typ 2 år 2050, om den ökning av sjukdomen vi ser nu fortsätter. Idag räknar man med att ungefär 5% av världens befolkning har diabetes. Ökningen beror till stor del av en alltför kaloririk kost – det dör fler människor av vällevnadssjukdomar än av svält. Andra orsaker kan vara psykisk stress och rubbad dygnsrytm.

Eftersom diabetes typ 2 kan medföra en rad andra hälsoproblem, såsom neurodegenerativa sjukdomar och problem med ögon och njurar, har det blivit alltmer angeläget att hitta verksamma behandlingar. Resveratrol, en så kallad polyfenol som bland annat finns i rödvin, har i studier visat sig vara effektiv vid behandling av diabetes och förstadier av diabetes. Resveratrol kan sänka såväl blodsockerhalt som blodtryck, öka insulinkänsligheten och skydda insulinutsöndrande betaceller i bukspottkörteln.

Resveratrol tros verka genom sin effekt på sirtuiner, en sorts gener som härstammar mycket långt bak i evolutionen. Sirtuiner reagerar vid biologisk stress och förändrar både växters och djurs ämnesomsättning. När sirtuiner aktiveras blir vi helt enkelt bättre på att överleva. Våra cellers livslängd förlängs, cancer och degenerativa sjukdomar hejdas i sitt förlopp och vår metabolism, ämnesomsättning, förbättras.

Sirtuiner återfinns överallt i kroppen, även i det centrala nervsystemet (i hjärnan och ryggmärgen). Det är framför allt här som forskare tror att sirtuiner – och resveratrol ¬– har sin främsta inverkan på diabetes. Det är nämligen härifrån som blodsockerbalans och insulinutsöndring styrs. Både i djurstudier och i studier på människor har resveratrol varit som mest effektivt då metabolismen varit ur homeostas, då ämnesomsättningen varit rubbad på något sätt. Det verkar alltså som om resveratrol kan återställa balansen hos en störd ämnesomsättning. Och det är därför som resveratrol kan påverka olika tillstånd vid det metabola syndromet (ett samlingsnamn för de symptom som ofta är ett förstadium till diabetes såsom högt blodtryck och blodsocker).

I studier på människor har man sett att 3-6 månaders behandling med resveratrol sänker blodtryck och blodsockerhalt, förbättrar insulinkänsligheten och sänker kolesterolhalten. Resveratrol har även visat sig effektivt i kombination med annan läkemedelsbehandling av diabetes typ 2.

Resveratrol har visat sig ha mycket små bieffekter. Det största hindret vid behandling med resveratrol är dess låga biotillgänglighet. Resveratrol bryts snabbt ned i matspjälkningssystemet till andra, mindre effektiva, beståndsdelar. Mindre än 1 % av den oförändrade resveratrolmolekylen tas upp i blodet varvid mycket höga orala doser behövs för att ha någon terapeutisk verkan. Resveratrol tas sannolikt upp bättre via munslemhinnan, såsom upptaget är vid intag av rödvin.