Effekt av resveratrol vid hjärt- och kärlsjukdomar

Resveratrol har fått mycket uppmärksamhet i forskarvärlden sedan man upptäckte dess välgörande effekt vid hjärt- och kärlsjukdomar. Det hela började med att man upptäckte att befolkningar med hög konsumtion av rödvin har lägre dödlighet i hjärtinfarkt. Snart förstod man att det var effekten av resveratrol som framför allt förklarade den låga dödligheten. Resveratrol är en så kallad polyfenol, en växtkemikalie, som finns framför allt i vindruvsskal men även i andra bär och i örter.

Resveratrol minskar blodtrycket och blodsocker, hindrar blodplättar från att klumpa ihop sig (vilket ökar risken för blodproppar och stroke, hjärnblödning), förbättrar blodflödet och minskar oxidation av LDL-kolesterol, för att nämna några effekter.

Det är huvudsakligen två verkningsmekanismer hos resveratrol som förklarar de många effekterna som polyfenolen har på hjärt- och kärlhälsa:

Antioxidant – resveratrol förhindrar oxidation av LDL-kolesterol

Resveratrol fungerar som en antioxidant och förhindrar oxidation, att våra vävnader ”rostar”. Framför allt verkar det som om resveratrol ökar kroppens egna antioxidativa skydd. Det är den här verkningsmekanismen som förhindrar oxidation av kolesterol i våra blodkärl, ett symptom som är starkt sammankopplat med hjärtsjukdomar och hjärtinfarkt. Resveratrol minskar även förekomsten av fria radikaler, vilka på sikt kan ha en nedbrytande effekt på våra vävnader liksom indirekt skynda på olika sjukdomsförlopp.

Resveratrol aktiverar sirtuinsystemet

Resveratrol har visats aktivera en slags gener som kallas sirtuiner. Sirtuiner återfinns hos både växter och djur. De aktiveras vid biologisk stress och gör organismen mer motståndskraftig mot exempelvis toxiner, näringsbrist, kyla, patogener och så vidare. Hos djur och människor har man i kliniska studier sett att aktivering av sirtuiner förbättrar cellernas energiprocess vilket har en rad positiva effekter på våra kroppar. Våra celler ”ställs in” på att överleva snarare än på reproduktion. Effekten är förlängd livslängd på våra celler och på organismen i stort. Hos många försöksdjur, såsom möss och fiskar, och möjligtvis även hos primater, har man sett att livslängden ökar.

Xenohormesis – mild biologisk stress förbättrar vår motståndskraft

Ibland talar man om xenohormesis-effekt, där hormesis står för mild stress och xeno för något som kommer utifrån, som är främmande för kroppen själv. Paradoxalt har man i studier noterat att växter och djur som utsätts för mild stress lever längre och är friskare än sina icke-stressade motsvarigheter. Till exempel har man noterat att svenska blåbär som växer norr om polcirkeln innehåller högre halter av antioxidanter än andra blåbär. Denna effekt kommer sig av de svårare livsbetingelser som växter norr om polcirkeln har, vilket gör att de ökar sina skyddsämnen, såsom antioxidanter. När människor och djur äter av dessa växter, med höga halter av skyddsämnen, signalerar det till våra celler att fokusera på överlevnad och att förbättra ämnesomsättningen.

Alla växtkemikalier har dock inte denna effekt. Av de naturliga ämnen som man har testat har just resveratrol visat sig vara det ämne som har starkast påverkan på vårt sirtuinsystem och som därmed bäst stärker våra cellers försvar mot stress. Därför är det inte förvånande att det är just resveratrol som har visat sig ha särskilt god effekt på högt blodtryck, blodflöde, hjärtinfarkt med flera sjukdomar som är sammankopplade med hjärta och kärl.