Resveratrol, sirtuiner och länken mellan arv och miljö

Länge trodde man att förändringar hos växter, djur och människor styrdes av slumpvisa mutationer i arvsmassan, en mycket långsam process. Numera vet man att levande varelser och växter kan anpassa sig mycket fortare till sin omvärld utan att det sker några förändringar i vårt DNA. Anpassningarna sker genom att vissa gener aktiveras, uppregleras, medan andra slås av. Det här området inom genetiken kallas för epigenetik och är ett relativt nytt forskningsområde.

Vi kan alltså ha en ärftlig benägenhet att få vissa sjukdomar. Men om de miljömässiga faktorerna uteblir, som skulle ha kunnat aktivera själva sjukdomsförloppet, kommer vi inte att utveckla sjukdomen.

Sirtuiner – en gentyp som reagerar på miljömässig stress

Sirtuiner är en typ av gener som aktiveras av olika former av miljömässig stress. Sirtuiner fungerar således som en länk mellan vår kropp och vår omvärld.

Sirtuiner finns hos både växter och djur och utvecklades troligtvis mycket tidigt i evolutionen.

När växter utsätts för olika typer av stress, det kan vara UV-strålning, näringsbrist eller patogener (virus, svamp, bakterier), producerar de olika typer av skyddsämnen – växtkemikalier. Ett sådant ämne, som förekommer i flera olika växter, är resveratrol, en polyfenol som bland annat finns i vindruvsskal och i rödvin. När halten av resveratrol ökar i växten aktiveras växtens sirtuiner. Djur och människor kan inte tillverka resveratrol eller andra polyfenoler själva. Men när vi äter växter med ökad halt av resveratrol kommer samma sak att ske, nämligen att resveratrol uppreglerar våra sirtuiner.

Resveratrol aktiverar sirtuinsystemet

Människan har sju olika sirtuiner, som brukar benämnas SIRT1-SIRT7. De flesta av våra sirtuiner styr vår ämnesomsättning, men även inflammationer, insulinkänslighet, reparation av DNA med flera funktioner. Man har främst studerat aktiviteten hos SIRT1 som styr både metabolism och inflammation.

När sirtuiner aktiveras, av till exempel högre halt av resveratrol i vår föda, kommer kroppens gener att reagera som om våra celler utsattes för ökat stresspåslag. Våra celler fokuserar därmed på överlevnad snarare än på reproduktion. I studier på djur och människor, liksom i odlingar av celler, har man sett en mängd olika effekter då sirtuiner aktiveras. Cellers livslängd ökar, insulinkänsligheten ökar, man har sett minskning av symptom såsom fetma, åderförfettning/åderförkalkning, inflammatoriska tillstånd, demens och Alzheimer bara för att nämna några effekter som studerats.

Att enstaka ämnen kan påverka så pass många sjukdomstillstånd har tidigare ansetts som en utopisk idé. Men då ämnen såsom resveratrol har förmågan att påverka sirtuinsystemet är denna tanke inte längre orealistisk. Intresset för resveratrol och andra STAC:s, som man brukar kalla dem, Sirtuin Activating Compounds, har således ökat markant de senaste åren. STAC:s omnämns därför ibland i forskningen som ”magiska elixir” som kan ge oss förlängd livslängd och hålla oss unga och friska längre.