Resveratrol – en kraftfull antioxidant

En anledning till att resveratrol har fått så mycket uppmärksamhet är dess antioxidativa förmåga. Resveratrol är inte enbart en antioxidant i sig, utan förmår även uppreglera, det vill säga aktivera, kroppens eget antioxidativa skydd.

Resveratrol är en så kallad polyfenol. Resveratrol finns i flera olika växter, såsom mullbär, icke-ätliga delar av jordnötsplantan, i parkslide men framför allt i vindruvsskal och i rödvin. Polyfenoler såsom resveratrol fungerar som skyddsämnen för växter. De är växtkemikalier som bildas som skydd mot exempelvis UV-ljus, näringsbrist och olika former av patogener såsom virus, bakterier och svamp. När vi får i oss resveratrol via födan kan samma egenskaper som skyddar växten även ge skydd åt våra mänskliga celler.

Resveratrol – ett skydd mot fria radikaler

En skyddsmekanism hos resveratrol är dess funktion som antioxidant. Antioxidanter neutraliserar så kallade fria radikaler. Fria radikaler är mycket reaktiva molekyler som bildas bland annat i och med kroppens energiomsättning. Fria radikaler är nödvändiga då de fungerar som signalsubstanser. En överproduktion av fria radikaler är dock mycket skadlig för kroppen. Idag anser man att flertalet sjukdomar delvis eller till stor del har sin grund i fria radikaler.

Fria radikaler har en oxidativ effekt, det vill säga, de får celler att ”rosta”, att degenerera och dö i förtid. Eftersom fria radikaler är så reaktiva kan de starta kedjeprocesser med skadliga effekter i kroppen. Som skydd skapar kroppen egna antioxidanter som neutraliserar fria radikaler. Antioxidanter såsom resveratrol kan vi även få i oss via kosten. Resveratrol har en direkt antioxidativ effekt, men fungerar även indirekt som antioxidant då den uppreglerar kroppens egna antioxidanter.

Resveratrol förhindrar oxidation av cellmembran och kolesterol

I kliniska studier har man kunnat se att resveratrol hindrar cellmembran från att oxidera, liksom att det även hindrar oxidation av LDL-kolesterol (den skadliga formen av kolesterol). De antioxidativa effekterna hos resveratrol anses skydda mot åderförkalkning (åderförfettning), högt blodtryck och andra symptom som är kopplade till det metabola syndromet och hjärt-/kärlsjukdomar. Viss forskning pekar på att fria radikaler kan påskynda utvecklingen av vissa cancerformer vilket tyder på att resveratrol, i dess funktion som antioxidant, skulle kunna förebygga cancer.