Resveratrol kan lindra inflammation i leder

Artrit, ledinflammation, är samlingsnamnet på olika inflammatoriska sjukdomar som drabbar våra leder. Vid artros, även kallat osteoartrit, bryts brosket mellan lederna ned. Artros är den vanligaste formen av ledinflammation. En annan variant av artrit är ledgångsreumatism där lederna blir kroniskt inflammerade. Ledinflammation kan vara mycket smärtsamt och orsakar med tiden deformation av lederna. Det finns inget läkemedel som botar ledinflammation. De mediciner som används är antiinflammatoriska (främst för ledgångsreumatism) och smärtsänkande (vid artros).

Resveratrol minskar förekomsten av inflammatoriska proteiner

Eftersom man inte vet orsaken till ledinflammation och då de läkemedel som används kan ge många bieffekter kan olika alternativa terapier vara av intresse för att lindra sjukdomstillståndet. Många ämnen i växter har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper som kan vara verksamma vid ledinflammation, utan att ge några sidoeffekter. Ett ämne som studerats intensivt under de senaste åren är resveratrol, en så kallad polyfenol som finns i bland annat vindruvsskal och i rödvin. I flertalet studier har resveratrol minskat förekomsten av cyclooxygenase, en sorts enzymer som är involverade i produktionen av inflammatoriska proteiner. Resveratrol dämpar även det inflammatoriska gensvaret från immunförsvarets lymfocyter.

Resveratrols aktivering av sirtuiner minskar inflammation

Den troligaste förklaringen till varför resveratrol verkar inflammationshämmande är dess påverkan på en typ av gener som kallas sirtuiner. När sirtuiner aktiveras påverkas våra celler som om de vore utsatta för mild biologisk stress. Det gör att cellernas förmåga att överleva stärks och energiprocessen i cellerna förbättras. Detta ger utslag på en mängd olika faktorer i kroppen. Aktivering av sirtuiner har visat sig minska blodtryck och blodsocker, minska oxidation av LDL-kolestrol, reglera vår aptit och dämpa olika inflammatoriska tillstånd.

Resveratrol är den naturliga STAC som har mest verkan

Idag forskas det mycket på ämnen som kan aktivera sirtuiner eftersom man genom att påverka våra kroppar på genetisk nivå kan förebygga och behandla så pass många sjukdomstillstånd. Sitruinaktiverande ämnen brukar kallas för STAC:s, Situin Activating Compounds. Av de naturliga ämnen som man har testat hittills är resveratrol det som har haft högst sirtuinaktiverande förmåga. Fördelen med resveratrol är att det är ett naturligt ämne som inte ens i mycket höga doser har funnits vara toxiskt.

Utmaningen med att använda resveratrol är dess låga upptag i mage och tarm. Mindre än 1% av resveratrol tas upp i blodet vid intag av resveratrol som kosttillskott (som piller eller exempelvis i kapsel). Oaktat utmaningen med upptaget har resveratrol potential att förbättra livskvalitén för många som lider av ledinflammation.