Resveratrol – bevarar huden slät och ung

I takt med att människor lever allt längre har det uppstått en önskan om att se ung ut allt högre upp i åldrarna. Skönhetsmarknaden har växt stadigt de senaste decennierna och har visat sig i det närmaste okänslig för ekonomiska kriser och konjunkturnedgångar. Nya alternativ för att hålla huden slät och ung har utvecklats. Idag finns en uppsjö av metoder från konventionell hudvård, som blir allt mer läkemedelsnära, till invasiva metoder som plastikkirurgi. Trenden går dock mot icke-invasiva behandlingar, eller minimalt invasiva behandlingar, såsom fillers och botox. Valet faller numera även på icke-permanenta behandlingar, eller semi-permanenta, då ansiktet och huden förändras med åren och behandlingarna behöver anpassas därefter.

En parallell trend är utvecklingen av olika terapier som förebygger vårt – och hudens – åldrande från första början. Resveratrol, en polyfenol som finns i bland annat vindruvsskal och i rödvin, har i studier visat sig förebygga hudcancer liksom minska inflammatoriska processer. Resveratrol fungerar även som en antioxidant i huden, där den minskar skador från UV-strålning och miljögifter.

Resveratrol motverkar celldöd

Huden, och ansiktet, åldras på flera olika sätt. När man är ung nybildas celler i samma takt som de dör. Med åldern rubbas denna balans vilket gör huden tunnare och mer känslig för trauma och patogener (bakterier, virus mm). Hudens volym minskar i och med mindre bildning av strukturbärande vävnader såsom kollagen, en slags fiberceller som ger huden stadga och volym, och elastin som gör huden mjuk, slät och elastisk. Samtidigt minskar fuktbevarande ämnen i huden såsom hyarulonsyra, liksom fettvävnad. Denna process gör att huden blir slapp och att ansiktets form förändras. Eftersom det främst är volymförlust, och inte överflödig hud, som orsakar utseendeförändringen börjar man numera frångå ansiktslyft till förmån för mindre invasiva behandlingar där man injicerar volym med exempelvis hyarulonsyrafillers. Eftersom resveratrol motverkar apoptos, det vill säga programmerad celldöd, kan den balansen i huden i viss mån återställas och nedbrytningen av hudens struktur och funktion förhindras.

Resveratrol motverkar glycation

En mycket vanlig förändring som kommer med åldern är så kallad glycation, en process som ännu inte har fått en svensk benämning men som studeras allt mer inom forskarvärlden. När sockermolekyler inte metaboliseras (bryts ned) helt, eller korrekt, kan de bilda hårda strukturer tillsammans med proteiner. I huden skapar glycation bland annat så kallade tvärbindningar mellan kollagenfibrerna, vilket gör huden mindre elastisk. På nära håll blir huden mindre slät och liknar mer ett crepetyg.

I studier har man visat att resveratrol förbättrar en rad tillstånd inom det metabola syndromet, såsom högt blodsocker och höga blodfetter, vilket förhindrar att glycation sker. Inflammationer är en annan process som drivs på av glycation. I studier har man kunnat visa att resveratrol verkar inflammationshämmande i huden.

I andra studier har resveratrol visat sig vara cancerhämmande liksom förebygga de cancerösa processer som uppstår vid UV-exponering. Det är framför allt resveratrolens roll som antioxidant i huden som förhindrar bildningen av cancerceller.

Sammantaget har resveratrol förutsättningar för att ingå i den verktygslåda som individen kan använda för att hålla sin hud slät och ung.