Resveratrol kan minska risken för demenssjukdomar

Demens är ett namn på ett antal symptom som bland annat omfattar störningar i vår kognitiva förmåga, minnesförlust och personlighetsförändringar. En vanlig demenssjukdom är Alzheimers. Demens är åldersrelaterat, de flesta som drabbas är över 65 år.

Vid demens har hjärnans funktion skadats på olika sätt. Det kan röra sig om minskad blodtillförsel till följd av åderförfettning och minskad cirkulation eller död av hjärnceller. Man har även noterat inflammatoriska processer i hjärnans blodkärl liksom oxidation av kolesterol (oxidation kan liknas vid en rostningsprocess i kroppen, där vävnaderna rostar och förstörs).

Riskfaktorer för demens

Orsakerna till demens är inte klarlagda och det finns inget botemedel. Man vet dock att det finns en ökad risk för att drabbas om man har någon av de symptom som räknas inom det metabola syndromet, exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter och blodsockerproblem. Alla åtgärder som syftar till att förbättra tillstånd inom det metabola syndromet kommer således även att minska risken för demenssjukdomar. Vår livsstil är därmed av avgörande betydelse. En näringsriktig kost, motion, minskade stressnivåer och intellektuell stimulans är faktorer som förebygger demens.

En substans som i flertalet studier har visat sig förebygga och förbättra tillstånd inom det metabola syndromet, liksom även neurodegenerativa sjukdomar, är resveratrol. Resveratrol är en slags växtkemikalie som finns i särskilt riklig mängd i vindruvsskal och i rödvin. I studier på både djur och människor har resveratrol minskat förhöjt blodtryck, sänkt blodsockerhalten och förbättrat insulinkänsligheten, minskat blodfetter, plackbildning och oxidation av LDL-kolesterol. Mer specifikt har man sett att resveratrol kan mildra symptom vid neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers, Parkinsons och MS.

Varför fungerar resveratrol förebyggande mot demens?

Den huvudsakliga förklaringen till varför resveratrol verkar på så många olika sjukdomstillstånd är dess förmåga att aktivera sirtuiner. Sirtuiner är en slags gener som reagerar på mild biologisk stress. Sirtuiner finns hos både växter och djur. Vid näringsbrist, ökad UV-strålning eller när organismen drabbas av toxiner och patogener aktiveras sirtuiner. Aktiverade sirtuiner får våra celler att fokusera på överlevnad, på att härda ut, istället för på fortplantning och celldelning. Våra kroppar blir bättre på att överleva, vår energimetabolism på cellnivå och i stort blir bättre och effektivare. När cellernas överlevnadsförmåga förbättras, förbättras en rad olika sjukdomstillstånd, till exempel alla de symptom som räknas till det metabola syndromet liksom neurodegenerativa sjukdomar.

Mild biologisk stress aktiverar sirtuiner och ökar våra överlevnadschanser

Det kan kanske tyckas märkligt att gener som aktiveras av stress kan ha skyddande verkan, när stress samtidigt ger upphov till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och demens. Det handlar emellertid om två helt olika typer av stress. Mild biologisk stress, ofta över kort tid, är något våra celler har anpassats till under evolutionen. Mild biologisk stress stärker oss och ökar våra överlevnadschanser. Idag utsätts vi dock för långvarig psykisk stress, ett tillstånd som inte är naturligt för oss.