Resveratrol – upptag via vin eller annan dryck

Resveratrol uppmärksammades på 90-talet då epidemiologiska studier visade att folk i södra Frankrike hade låg dödlighet i hjärtinfarkt. Vad det verkade hade måttlig konsumtion av rött vin en skyddande effekt. Frågan var dock vad i vinet som skyddade mot hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan tidigare viste man att en liten mängd alkohol gör blodet tunnare och mer lättflytande. Det visade sig dock att det var en annan substans som svarade för den låga dödligheten – resveratrol.

Resveratrol ökar cellernas livslängd

Växter tillverkar olika sorters kemikalier för att skydda sig mot insekter, näringsbrist, gifter och UV-strålning. En sådan grupp av kemikalier är polyfenoler, till viken resveratrol tillhör. Resveratrol finns i många olika växter men extra rikligt i vindruvsskal. När människor och djur äter växter med polyfenoler såsom resveratrol, signalerar de till våra celler att öka motståndskraften mot olika hot i närmiljön. Våra celler blir friskare och mer långlivade. Flera djurstudier har visat förlängd livslängd vid intag av resveratrol. Huruvida samma sak även gäller även för människor, att vi blir mer långlivade, är inte klarlagt. Vad man däremot vet är att resveratrol kan förbättra tillståndet vid en rad olika sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar som tidigare nämnts, diabetes, demens, reumatism och andra inflammatoriska tillstånd.

Upptag i kroppen

Resveratrol tas lätt upp av kroppen men bryts snabbt ner till mindre verksamma metaboliter i tunntarmen. Mindre än 1% av den ursprungliga resveratrolmolekylen når blodbanan. I studier har man därför använt sig av mycket höga doser för att kunna åstadkomma någon effekt. Resveratrol är icke-toxiskt, men kan ge mag- och tarmbesvär vid högt oralt intag. Man forskar därför på nya metoder att tillföra kroppen resveratrol, där man kan undvika den effektiva nedbrytning som sker i tarmarna.

Upptag via munslemhinnan

När man dricker rödvin sker upptaget sannolikt delvis direkt via munslemhinnan. Därmed kringgås mag- och tarmsystemet. Resveratrol är en fettlöslig molekyl. Alkohol löser resveratrol och det är sannolikt därför som just rött vin har visat sig vara så välgörande för att motverka hjärtinfarkt, till skillnad från annan dryck utan alkohol. Dock finns det en gräns för hur mycket rödvin som är lämpligt. Är intaget högre än två glas per dag kommer alkoholens negativa effekt sannolikt att överväga resveratrolens gynnsamma effekt. Man har även provat med annan dryck men utmaningen är den låga lösligheten i vatten.