Resveratrol kan förebygga och bromsa förloppet av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Sjukdomen kännetecknas av bland annat minnesförlust, irritation, humörsvängningar och med tiden ökat problem med språkanvändning och kontroll av kroppsrörelser. Man känner inte till orsaken till Alzheimers sjukdom men man har bland annat kunnat konstatera förtvining av hjärnceller, uppbyggnad av plack i flera områden i hjärnan liksom minskat blodflöde, bland annat på grund av inflammation som får hjärnan att svullna och därigenom minska blodtillförseln till olika områden.

Det finns inget botemedel mot Alzheimer eller läkemedel som kan förhindra sjukdomsförloppet. Däremot vet man att en individs livsstil, eller förändring av livsstil, kan ha en förebyggande effekt. Regelbunden motion, intellektuell stimulans och näringsriktig kost är olika faktorer som verkar förebyggande. När det gäller kosten har flertalet olika växtkemikalier, såsom polyfenoler och antioxidanter, visat sig ha en skyddande effekt. Extra intressant i sammanhanget är resveratrol, ett ämne som finns i många olika växter med framför allt i vindruvsskal och i rödvin.

Resveratrol har i flera studier visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper. Resveratrol förbättrar blodflödet och minskar såväl blodsockerhalt som blodtryck – alla faktorer som verkar skyddande mot neurodegenerativa sjukdomar. Man har också sett att resveratrol minskar förekomsten av de proteiner som troligtvis ligger bakom bildningen av plack i hjärnans vävnader. Ytterligare en intressant effekt är minskningen av AGE:s – Advanced Glycation End products. AGE:s uppstår när sockermolekyler inte bryts ned korrekt i kroppen och därmed bildar hårda, icke-elastiska komplex tillsammans med proteiner och på så vis förstör kroppens vävnader.

En studie av särskilt intresse från 2015 testade 119 kvinnor och män med mild till moderat Alzheimer. Hälften fick placebo och hälften 1gram resveratrol per dag (en mycket hög dos som inte är möjlig att uppnå naturligt utan genom intag av kosttillskott). Efter ett år kunde man konstatera att den grupp som fått resveratrol inte hade den ökning av proteiner i hjärnan som man tror ligger bakom plackuppbyggnaden i hjärnan. Hos gruppen som hade fått resveratrol kunde man även notera en minskad hjärnvolym som resultat av minskad inflammation i hjärnvävnaden. Resveratrolgruppen hade även lättare att klara av vardagliga uppgifter såsom att klä sig och tvätta sig.

En utmaning med resveratrol är att upptaget i mage/tarm är mycket lågt. Mindre än 1% av resveratrol tas upp i blodet, resten bryts ned till mindre effektiva beståndsdelar. Därför behöver man mycket höga doser vid behandling. Alkohol löser resveratrol och således förbättras upptaget när man dricker rött vin. Sannolikt sker en del av upptaget då via munslemhinnan, varvid man undviker den nedbrytning som sker i mage och tarm.