Resveratrol – upptag i munslemhinnan med Functional Film Technology<sup>TM</sup>

Resveratrol, en så kallad polyfenol som förekommer rikligt i vindruvsskal och i rött vin, är kanske den mest intressanta naturliga substansen i dagens medicinska forskning. Nästan 9000 kliniska studier har publicerats om resveratrol och om dess förmåga att förbättra en mängd olika sjukdomstillstånd. Inom forskarvärlden talar man ibland om ”the holy grail of longevity” eftersom resveratrol gör våra celler friskare och mer långlivade och eventuellt kan ämnet öka även vår egen livslängd.

Resveratrolens låga biotillgänglighet en utmaning för effektiv behandling

Resveratrol började uppmärksammas på bred front när epidemiologiska studier visade att människor i södra Frankrike har låg dödlighet i hjärtinfarkt. Förklaringen ansågs vara regelbundet intag av rött vin i måttliga mängder, som är det livsmedel där resveratrol förekommer rikligt och i lättupptaglig form. Resveratrol bryts snabbt ner i tarmarna och endast en mycket liten del kommer in i blodbanan. När resveratrol intas via vin, då ämnet är löst i alkohol, sker sannolikt en del av upptaget via munslemhinnan, varvid man får en effekt av resveratrol även vid lägre doser. I kliniska studier har man använt sig av doser i så höga nivåer som 0,5-1g, vilket kan orsaka magbesvär. Dock har höga doser ingen toxisk effekt på kroppen.

Till en början gjordes många studier på resveratrol inom området hjärta/kärl, högt blodtryck, diabetes och andra symptom som räknas inom det metabola syndromet. Sedan dess har man börjat forska på andra områden där resveratrol har en terapeutisk (läkande/botande) effekt såsom olika demenssjukdomar, autoimmuna sjukdomar, inflammationer, övervikt, åldrande och cancer.

Olika tekniker för att tillföra resveratrol

Den stora utmaningen är dock det låga upptaget ifrån tarmkanalen. Man har därför börjat undersöka andra tekniker för att tillföra resveratrol i kroppen. Traditionellt har man använt sig av piller, kapslar, geler och drycker, det vill säga oralt intag med upptag via tarmarna. Då tas mindre än 1% av resveratrolen upp i blodet. För lokal verkan på huden, vid exempelvis hudcancer och för att uppnå en anti-aging-effekt i hudvård, har man använt plåster respektive mikrokapslar, där resveratrolen bäddats in i en skyddande minipartikel som kan tas upp av huden.